Atjaunot paroli
Starptautiskā Krišnas apziņas biedrība Latvijā
Dienas citāts

Mūsu kustības pamatā ir mīlestība un uzticība, bet, ja mēs nesadarbojamies, kur tad ir mīlestība un uzticība? Pildi stingri visus likumus un priekšrakstus, atkārto sešpadsmit apļus, apmeklē lekcijas, nāc uz mangala-ārati, un viss būs labi.

- Šrīla Prabhupāda, Vēstule Krišnavešai devi dasi 1975. gada 16. janvārī
Video
Skatīties video
Jautājumi un atbildes

Nē, tā nav taisnība. Pielūgt elkus nozīmē pielūgt kaut ko, kas nav Dievs. Pielūgt elkus jūdaisms,  kristietība un islāms aizliedza tāpēc, ka viņi cīnījās pret pagānisko, politeistisko kultūru,  daudzdievību, kas tolaik pastāvēja Tuvajos Austrumos. Krišnaisms ir stingri monoteistiska tradīcija, kura atzīst tikai vienu Dievu. Dievs ir visvarens un visur klātesošs, un ar šīm divām īpašībām Viņš izpaužas šajā materiālajā pasaulē. Kas grib būt tuvu Dievam, tam vajag redzēt Viņu savā priekšā. Citādi  mūsu alkas pēc personīgām attiecībām un mīlestības netiks piepildītas. Ūdens molekulas atrodas gaisā un zemē, bet izslāpušam vajag ūdeni, kas ir glāzē. Tieši tā pat, kad Dievs ienāk pēc vēdiskiem kanoniem izveidotā formā, mums tie dota iespēja apmierināt garīgas slāpes un piepildīt vēlmi kalpot Dievam.

Kas attiecas uz ēdiena, tā svētīšanas rituāli ir katrā reliģijā. Ēdienu svētī izrunājot lūgš...