Atjaunot paroli
Starptautiskā Krišnas apziņas biedrība Latvijā
Dienas citāts

Nekādos apstākļos nepārtrauc kīrtanu un džapas skaitīšanu. Protams, es zinu, ka tu to nepārtrauksi, bet tas ir jādara regulāri, tajā ir mūsu spēks. Mēs pastāvīgi atrodamies maijas virpulī, un tikai dziedāšana un mantras atkārtošana var pasargāt mūs no visām briesmām.

- Šrīla Prabhupāda, Vēstule Pradjumnam dasam 1969. gada 26. februārī
Video
Skatīties video
Jautājumi un atbildes

Protams, dvēsele var atrasties ārpus ķermeņa. Šo patiesību apstiprina ne tikai Vēdu raksti, bet arī zinātnes novērojumi par to, kas notiek brīdī pirms nāves, atmiņas par iepriekšējo dzīvi un citi pētījumi. No garīgā redzes viedokļa dvēseles saistība ar ķermeni nav izdevīga, jo ķermenis ierobežo dvēseli. Dvēsele ir Augstākā Gara (Dieva) dzirksts, un tai piemīt daudzas Dieva īpašības. Savā tīrajā stāvoklī dvēsele nesajūt ne izsalkumu, ne slāpes, tā nenoveco un nemirst. Pastāv trīs galvenās dvēseles īpašības — mūžība (sat), zināšanas (čit) un svētlaime (ananda).

Un katrs cilvēks tā vai citādi tiecas pēc šiem trim mērķiem, kas cieši saistīti ar šīm trim īpašībām;
1. cilvēks grib dzīvot mūžīgi, kaut vai netieši — savos bērnos, zinātnes atklājumos un radošā darbībā; 2. cilvēks pastāvīgi paplašina savas zināšanas un pieredzi — viņš mācās, lasa grāmatas, studē...