Atjaunot paroli
Starptautiskā Krišnas apziņas biedrība Latvijā
Dienas citāts

Cilvēki Krišnas apziņā bauda savstarpējo draudzību, kā tas minēts "Bhagavad-gītā" un "Šrīmad-Bhāgavatam". Tāpēc, sanākot kopā trijatā, dziediet "Harē Krišna" un runājiet par Viņu.
 

- Šrīla Prabhupāda, Vēstule Subalam dāsam 1968. gada 13. jūlijā
Video
Skatīties video
Jautājumi un atbildes

Hinduisms Rietumos sāka izplatīties pēc Svāmī Vivekānandas slavenas uzstāšanās Čikāgā 1893. gadā. Rietumnieki sāka iepazīt Indijas dažādus filozofiskos, reliģiskos un garīgos novirzienus.

Krišnas tempļus atvēra 20. gadsimta 20. gados Anglijā, Vācijā, Amerikā un citur. Tomēr plašas iespējas rietumniekiem iepazīt vaišnavismu jeb Krišnas mācību radās 1960. gadu vidū, kad A. Č. Bhaktivēdanta svāmī ieradās Amerikā un nodibināja tur ISKCON. Viņam sekoja daudzi citi vaišnavi, kas arī ieradās Rietumos un dibināja tur savas misijas, kuras saistītas ar citiem  vaišnavisma novirzieniem.