Atjaunot paroli
Starptautiskā Krišnas apziņas biedrība Latvijā
Dienas citāts

Mūsu filozofija ir vienkārši dzīvot un cildeni domāt, nevis apmierināt jutekļus. Tempļa prezidentiem un un līderiem (vecākiem mācekļiem) jārāda piemērs. Tempļi un ašrami ir domāti dzīvei atsacīšanās kārtā un tiem, kas ir atsacījušies. Ja cilvēks nodarbojas ar sevis apzināšanos, tad viņa materiālās vajadzības ir niecīgas. Ja kādam tas nepatīk, viņš var darboties ārpusē.

- Šrīla Prabhupāda, Vēstule Kirtirādžam dāsam 1975. gada 12. janvārī
Video
Skatīties video
Jautājumi un atbildes

Tā ir ļoti sena tradīcija, saucas “Harināma”, kas nozīmē “Dieva svēto vārdu dziedāšana”. Šī tradīcija Indijā pastāv tūkstošiem gadu. Šai garīgai praksei krišnaīti seko arī mūsdienās. 16. gs. to ieviesa dižais svētais Šrī Čaitanja Mahāprabhu. Viņš atsaucās uz Vēdām, kas ir autoritatīvi vissenākie svētie raksti, tajos teikts, ka mūsu laikmetā garīgās pilnveidošanas galvenā metode ir kopīga Dieva svēto vārdu dziedāšana. Mēs dziedam uz ielām, jo tā ir mūsu garīgās prakses sastāvdaļa. Mēs esam pārliecināti, ka šāda dziedāšana attīra atmosfēru, un katrs cilvēks, kas to  dzird, var tuvoties Dievam.

Šādus gājienus var redzēt ne tikai Indijā vai Latvijā, bet arī visās lielās pilsētās visā pasaulē.