Atjaunot paroli
Starptautiskā Krišnas apziņas biedrība Latvijā
Dienas citāts

Mūsu filozofija ir vienkārši dzīvot un cildeni domāt, nevis apmierināt jutekļus. Tempļa prezidentiem un un līderiem (vecākiem mācekļiem) jārāda piemērs. Tempļi un ašrami ir domāti dzīvei atsacīšanās kārtā un tiem, kas ir atsacījušies. Ja cilvēks nodarbojas ar sevis apzināšanos, tad viņa materiālās vajadzības ir niecīgas. Ja kādam tas nepatīk, viņš var darboties ārpusē.

- Šrīla Prabhupāda, Vēstule Kirtirādžam dāsam 1975. gada 12. janvārī
Video
Skatīties video
Jautājumi un atbildes

Mūsu attieksme ir pozitīva. Hinduismā valda iecietība un plašs skats uz visām ticībām. Hinduisma  pamatlicēji — gudrie mācīja, ka patiesība ir viena, bet cilvēki raugās uz to no dažādiem skata punktiem. Mūsu reliģijas doktrīnas pamatā ir viedoklis, ka patiesība ir viena, bet cilvēku apziņā tā izpaužas dažādi. Mēs esam pārliecināti, ka visas reliģijas ir radījis Dievs, un katra no tām palīdz cilvēkiem celt viņu apziņas līmeni. Tāpēc mēs cienām visas reliģijas un visus dievticīgos.

Bhaktivinoda Thākurs, viens no vispasaules Krišnas apziņas pamatlicējiem un sludinātājiem,  pagājušā gadsimta sākumā rakstīja: “Atkarībā no tautības cilvēki uzrunā Dievu citādi un skaita citādas lūgšanas. Tāpēc visas reliģijas ir atšķirīgas, bet tas nevar būt par cēloni strīdiem. Ja mēs vērojam, kā Dievu godina citās reliģijās, mums ir jādomā: “Šeit kalpo manam Kungam citādi nekā es. Dievs visiem ir viens. Es godbijīgi noliecos...