Atjaunot paroli
Starptautiskā Krišnas apziņas biedrība Latvijā
Dienas citāts

Mūsu kustības pamatā ir mīlestība un uzticība, bet, ja mēs nesadarbojamies, kur tad ir mīlestība un uzticība? Pildi stingri visus likumus un priekšrakstus, atkārto sešpadsmit apļus, apmeklē lekcijas, nāc uz mangala-ārati, un viss būs labi.

- Šrīla Prabhupāda, Vēstule Krišnavešai devi dasi 1975. gada 16. janvārī
Video
Skatīties video
Jautājumi un atbildes

Katrs, kam ir kāda atklāsme, vienmēr grib ar to dalīties ar citiem. Īpaši tāpēc, ka šī patiesība  padarīja viņa dzīvi labāku, tīrāku un piešķīra dzīves jēgu. Grāmatu izplatītāji ir pārliecināti, ka Vēdu zinības spēj palīdzēt izprast dzīves jēgu un savu sūtību tajā. Piedāvāto grāmatu saturs ir dziļš un praktisks. Tie ir seno sanskrita tekstu tulkojumi ar mūs tradīcijas pārstāvju skaidrojumiem. Šādā veidā ikviens rietumnieks var apgūt Vēdu sakrālās zinības. Piemēram, “Bhagavad-gīta kāda tā ir” ir garīgās un materiālās dzīves rokasgrāmata priekš daudziem miljoniem dažādu tautību nu kultūru cilvēkiem. Tā satur skaidras atbildes uz esamības pamatjautājumiem: Kas es esmu? Kāda ir mūsu dzīves jēga? Kas ir laime? Kā dzīvot saskaņā ar kosmiskiem likumiem? Kā pārvarēt bailes un atbrīvoties no kompleksiem? Kas ir īstena veiksme dzīvē?