Atjaunot paroli

Vēdas apraksta mūžīgas patiesības — pamatlikumus, pēc kuriem veidota šī pasaule un dzīvo cilvēks. Materiālās dabas likumi nav mainījušies kopš pasaules radīšanas. Tāpat kā pirms tūkstošiem gadu cilvēki mīl, sapņo, rūpējas par saviem tuviniekiem un spēj kalpot citiem.

Mūsdienu zinātne visbiežāk pēta šīs pasaules atsevišķas parādības, kuras ir saistītas ar konkrētu vietu un laiku. Turpretī Vēdas informē par likumiem, kas pastāv vienmēr un attiecas uz visu mūsu planētu. Zinot šos likumus, šajā pasaulē var dzīvot harmonisku un laimīgu dzīvi. Par to patiesumu var pārliecināties praksē.

Uzdod savu jautājumu