Atjaunot paroli

Dievs ir ne tikai labs, bet arī pilnīgs. Saskaņā ar Vēdām pilnība nozīmē divas īpašības: nav egoistisko vēlmju, un ir tieksme darīt visiem labu. Ja sevī sajūtam pilnību, ja esam ļoti laimīgi, tad gribas ar to dalīties ar citiem. Un otrādi, ja esam neapmierināti, vīlušies, mēs kļūstam ļauni. Tāpēc ļaunums ir to dzīvo būtņu rīcības neizbēgamas sekas, kuras jūtas nepilnīgas. Kamēr mēs izliekamies par Dievu, kaut esam niecīgas būtnes ar savām problēmām un kompleksiem, mēs noteikti  sagādāsim citiem ciešanas. 

Citiem vārdiem, ļaunums ir mūsu nepareizās attieksmes pret sevi un savu lomu rezultāts. Tiklīdz es mainīšu savu attieksmi pret sevi, pasauli un Dievu, es kļūšu brīvs no paša jēdziena “ļaunums” un redzēšu, ka viss notiek uz labu. Tas ir to cilvēku sauklis, kuri ir tuvojušies Dievam un kuriem ir garīgas zināšanas. Viņi saprot, ka visu ļauno un labo nosaka Dieva griba. Dievs vēl mums labu un neizdibināmā veidā palīdz mums tuvoties Viņam un atbrīvoties no ļaunuma saknes, kas ir mūsu tieksme pēc neatkarības.

Uzdod savu jautājumu