Atjaunot paroli

Mūsu attieksme ir pozitīva. Hinduismā valda iecietība un plašs skats uz visām ticībām. Hinduisma  pamatlicēji — gudrie mācīja, ka patiesība ir viena, bet cilvēki raugās uz to no dažādiem skata punktiem. Mūsu reliģijas doktrīnas pamatā ir viedoklis, ka patiesība ir viena, bet cilvēku apziņā tā izpaužas dažādi. Mēs esam pārliecināti, ka visas reliģijas ir radījis Dievs, un katra no tām palīdz cilvēkiem celt viņu apziņas līmeni. Tāpēc mēs cienām visas reliģijas un visus dievticīgos.

Bhaktivinoda Thākurs, viens no vispasaules Krišnas apziņas pamatlicējiem un sludinātājiem,  pagājušā gadsimta sākumā rakstīja: “Atkarībā no tautības cilvēki uzrunā Dievu citādi un skaita citādas lūgšanas. Tāpēc visas reliģijas ir atšķirīgas, bet tas nevar būt par cēloni strīdiem. Ja mēs vērojam, kā Dievu godina citās reliģijās, mums ir jādomā: “Šeit kalpo manam Kungam citādi nekā es. Dievs visiem ir viens. Es godbijīgi noliecos šeit esošā Dieva attēla priekšā. Lai Viņš stiprina manī mīlestību pret to Viņa veidolu, kas man ir vistuvāk un pieņemamāks.’’

Uzdod savu jautājumu