Atjaunot paroli

Šādiem apgalvojumiem nav nekāda pamata. Daudzi zinātnieki — teologi un sociologi ir pamatīgi izpētījuši ISKCONu. Šie nopietnie un objektīvie pētnieki ir secinājuši, ka Krišnas mācība ārzemēs un Latvijā ar savām tradīcijām turpina sākotnējo, Indijas vaišnavu tradīciju, kas ir apgaismojis neskaitāmus cilvēkus, radījis diženus filozofus, svētos un palīdzējis daudziem padarīt savu dzīvi labāku, būt tuvāk Dievam.

Ja ir runa par noziegumiem, tad tas ir nopietns apvainojums, tie ir jāizmeklē Latvijas tiesām. Tomēr  visu šo laiku Latvijas prokuratūrai nebija nekādu pretenziju pret Krišnas apziņas biedrības darbību. Mēs darbojamies likumīgi un valsts likumu pildīšana ir viens no mūsu sociālās doktrīnas pantiem.

Diemžēl masu mediji dažreiz sagroza patiesību par krišnaītiem. Šos apvainojumus izsaka tā saucamie “antikultisti” jeb “sektu pētnieki”, kas apzināti nekaunas sagrozīt faktus un pat melot. Bet mēs esam pārliecināti, ka ikviens saprātīgs cilvēks pats var atrast patiesu informāciju un objektīvas liecības un tā pārliecināties par mūsu kustības patiesumu un likumību.

Uzdod savu jautājumu