Atjaunot paroli

Mūs sauc par krišnaītiem, kaut mēs sevi saucam par vaišnaviem. Vaišnavisms ir daļa no višnuisma, kas savukārt ir viens no hinduisma galvenajiem reliģioziem virzieniem, kas pēc skaita ieņem trešo vietu pēc kristietības un islāma. Hinduisms ir viena no vissenākajām reliģijām ar ļoti dziļu filozofiju un kultūru, kas pastāv jau daudzus tūkstošus gadu. Mēs esam šī hinduisma sekotāji un atzīstam šīs tradīcijas daudzus uzskatus, tomēr precīzāk sakot, sekojam hinduisma virzienam — Gaudija-vaišnavismam. Tā ir monoteistiska mācība, un tā atšķiras no citiem hinduisma novirzieniem ar to, ka par galveno cilvēka mērķi uzskata bhakti — mīlestību uz Dievu. Tāpēc šo garīgo ceļu, kuram mēs sekojam, sauc par bhakti-jogu.

Latvijas krišnaīti ir Vispasaules reliģiskās organizācijas ISKCON biedri. Šī organizācija ir atzīta Indijā un visā pasaulē kā autoritatīva Gaudija vaišnavu biedrības sastāvdaļa. ISKCON tempļi ir gandrīz visās lielākajās Indijas pilsētās, tos atklāja Indijas premjerministrs un citas oficiālas personas. Galvenās hinduisma organizācijas kā “Visindijas Arčaka-mahāsabha” un “Vispasaules hinduistu Padome” ir atzinusi ISKCON par reliģisku organizāciju un tā piedalās gan Indijas reliģiskajos forumos, gan ārpus tiem. ISKCON  tika pārstāvēta ANO reliģiju samitā, kā arī piedalījās citos reliģiskajos forumos.

Uzdod savu jautājumu